ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs)

ΜΑΘΗΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Η ξένη γλώσσα δεν είναι Ιστορία ή Μαθηματικά για να σε βοηθήσει η θέ­ληση, η πείρα και η επιμονή στην εκ­μάθησή της. Είναι μια γλώσσα σαν τη μητρική και η φύση έχει φροντίσει να την μαθαίνουμε πολύ νωρίς στη ζωή μας. Οι γλώσσες μαθαίνονται όλες με τον ίδιο μηχανισμό και πρέπει να κα­τακτηθούν όταν η ηλικία είναι κατάλ­ληλη για την εκμάθηση της γλώσσας γενικά. Αυτή η ηλικία είναι η προσχο­λική με μια περίοδο τελειοποίησης που διαρκεί μέχρι και 12 χρόνια. Αν προσπαθήσουμε να μάθουμε μια γλώσσα σαν ενήλικες σπάνια θα μπο­ρέσουμε να την μάθουμε τέλεια.
Mέχρι τώρα κάποιος καλύπτονταν (ή θεωρούσε ότι καλύπτεται) από μία μέτρια γνώση ξένων γλωσσών. Αυτό όμως πλέον δεν είναι αρκετό. Στις μέρες μας είναι απολύτως απαραίτητη η πιστοποίηση της γνώσης και μάλιστα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Δεν μπορείτε να περιηγηθείτε στο internet και να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες αν δεν γνωρίζετε τουλάχιστον πολύ καλά Αγγλικά.
Για εκπαιδευτικούς λόγους, προτείνουμε η παρακολούθηση των τμημάτων να γίνεται από την έναρξη του τμήματος, ιδιαίτερα για τους σπουδαστές χαμηλών επιπέδων. Παρόλα αυτά, εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε σε ένα τμήμα μετά την έναρξή του, μπορείτε να το κάνετε ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής. Για περισσότερες διευκρινίσεις, επικοινωνήστε με τους Ακαδημαϊκούς Βοηθούς του Προγράμματος Αγγλικής Γλώσσας.

Όλες αυτές οι πληροφορίες περιέχονται εδώ Περιγραφή Τμήματος και στο φυλλάδιο Έντυπο Σπουδαστή που παίρνετε κατά την εγγραφή σας από τη Γραμματεία Εγγραφών και Εξυπηρέτησης Σπουδαστών. Για διευκρινίσεις, επικοινωνήστε με τον Ακαδημαϊκός Συντονίστη του Προγράμματος Αγγλικής Γλώσσας

GENIUS COURSES

Όχι! Στα «Αγγλικά για ενήλικες», ξεκινάμε με ειδικά σχεδιασμένες επαναλήψεις που «ξυπνάνε» τις γνώσεις σας από το λήθαργο. Με μνημοτεχνικές μεθόδους, στοχεύουμε σε 12 εβδομάδες να έχουμε επαναφέρει το λειτουργικότερο 75% των γνώσεών σας.

Οι αρχάριοι στα Αγγλικά παράγουν συνήθως πολλά λάθη ως αποτέλεσμα της επιρροής της μητρικής τους γλώσσας (L1 Interference). Στο

Genius Language Cerntre

ακολουθούμε ειδική μεθοδολογία που στόχο έχει ο σπουδαστής να «σκέπτεται» στη γλώσσα που μαθαίνει και όχι να «μεταφράζει από μέσα του». Με ειδικές ασκήσεις «μιλάμε» κατ’ ευθείαν στο γνωστικό στυλ του σπουδαστή μας (οπτικό, ακουστικό, κιναισθητικό). Με έμφαση στην προφορική και ακουστική εξάσκηση (native teacher).

Στο GENIUS Language Centre εξειδικευόμαστε στα Αγγλικά για ενήλικες (φοιτητές, εργαζόμενους, στελέχη) με αυξημένες υποχρεώσεις. Έτσι το μάθημα είναι σχεδιασμένο ώστε να εμπεδώνεται στην τάξη και η δουλειά στο σπίτι να είναι μόνο 2-3 ώρες ανά βδομάδα.

Στο GENIUS Language Centre, τοποθετούμε το σπουδαστή στο επίκεντρο! Με ενισχυτική διδασκαλία ώστε κάθε σπουδαστής να βελτιώνει τις πιθανές αδυναμίες του, με δυνατότητα ΔΩΡΕΑΝ αναπλήρωσης μαθημάτων που μπορεί να χάσατε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων ή εξεταστικής, εξατομικεύουμε την εκπαίδευση.

Missing mobile purchase
If you purchased a course on iOS or Android, it's possible that the course was not registered to your account. Please email your purchase receipt to helpyou@educo.com.
Multiple e-mail accounts
If you use multiple e-mail accounts, or have a Facebook or Google account, try logging in with the associate e-mail addresses.

δεν βρήκατε την απάντηση;

είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση